Complexitate

Sistemele complexe

“Un sistem complex poate manifesta proprietăţi ce nu pot fi cu adevărat explicate prin studiul oricât de amănunţit al elementelor componente. Întregul, într-o manieră complet nestatistică, poate manifesta proprietăţi emergente, colective, proprietăţi care nu au nici o semnificaţie în cadrul dinamicii părţilor. Altfel spus, întregul are legi proprii ce izvorăsc din dinamica părţilor şi care se manifestă atâta timp cât întregul nu este fragmentat intr-o abordare reducţionistă clasică.”
S. Kaufmann, At Home in the Universe, Oxford University Press 1996.

"Un sistem este complex în sensul în care este alcătuit din numeroase părţi (blocuri, subsisteme, agenţi inteligenţi) care pot interacţiona în forme foarte diferite.” 
M. Waldorp, Complexity, Viking 1993 (1992).

”Se poate spune ca elementele componente sunt simple, iar legea lor de interacţiune este de asemenea simplă. Complexitatea apare datorită numărului mare de asemenea elemente care interacţionează simultan. Complexitatea apare în organizarea întregului sub presiunea infinitelor combinaţii în care acestea pot interacţiona.”
S. Wolfram

"Sarcina dificilă de a defini o teorie a Sistemelor Complexe Adaptive (SCA) constă în faptul că întregul este mai mult decât o simplă sumă de părţi care evoluează. SCA abundă în inter-relaţii neliniare.”
J. H. Holland, Emergence, Perseus 1999.

”Pentru a înţelege comportarea unui sistem complex trebuie să înţelegem nu numai evoluţia părţilor ci şi modul în care acestea, interacţionând, generează însuşi întregul.”
Y. Bar-Yam, Dynamics of Complex Systems, Addison-Wesley 1997.

“Complexitatea nu este localizată undeva la un anumit nivel de structurare al unui sistem. Deoarece complexitatea este o proprietate născută din interacţiunea părţilor ce îl compun, complexitatea se manifestă doar la nivelul sistemului însuşi. Nu se află nimic care să surprindă esenţa complexităţii, nici la un nivel inferior (al părţilor, al sursei) şi nici superior (al unei metastructuri).”
P. Cilliers, Complexity and Postmodernism, Routledge 1998.

“Orice persoană dedicată studiului de orice fel ar trebui să ia in serios conceptele de haos/complexitate, nu pentru că sunt la modă sau pentru ca îi vor da un avantaj mai tarziu in carieră, ci pentru ca aşa funcţionează Universul, iar noi trebuie să înţelegem asta.”
D. Byrne, Complexity and the Social Sciences, Routledge 1998.

“Complexitatea nu este o metodologie, sau un set de instrumente (desi ni le da pe acestea din urma). In mod sigur ea nu este o moda, o atractie de moment. Stiinta complexitatii produce un cadru conceptual, un nou mod de a gandi, un nou mod de a privi lumea."
E. Mitleton-Kelly

“Cred că noul secol va fi secolul Complexităţii”
Stephen Hawking

Incepeţi explorarea ştiinţei Complexităţii cu
Cartea Electronica

Sau accesaţi forumul dedicat Complexităţii, la adresa
www.complexity.rov.ro.

Centrul de 
Studii Complexe

Aleea Parva 5
D23B, Ap. 27
Bucharest 061942
Romania
Phone +40-788-353262
Fax : +40-21-7785879

office@complexity.ro

Ultimele modificari:
October 09, 2008